in English
VISION ::  Látás - Kép és percepció
 
Nemzetközi kiállítás, szimpózium, vetítéssorozat, hálózati projekt, kiadványok
Budapesti Őszi Fesztivál - Műcsarnok - C3 Kulturális és Kommunikációs Központ
2002 október 18 – november 17

 

 

 

2002. október 21. 18 - 20 óra
C3 Alapítvány
1014 Budapest, Országház u. 9.

Nyílt nap a C3-ban / Fókuszban a ZKM
Bemutatkozik a karlsruhei Zentrum für Kunst und Medientechnologie

18.00
Iconoclash: Peter Weibel előadása
Az 1999 óta a karlsruhei ZKM élén álló neves művész, kurátor, művészet- és médiateoretikus szakember a ZKM nagy interdiszciplináris kiállítása kapcsán fejti ki gondolatait arról, milyen szerep jut a modern világban a képeknek tudomány, művészet és vallás reprezentációja során. Legitim-e egyáltalán efféle felhasználásuk? Mi a képrombolás és a képimádat lényege? Az előadás illeszkedik a C3 tavaly indított Kép és percepció című kutatási programjához. Peter Weibel emellett bemutatja a karslruhei médiaintézményt és beszél a közeljövő projektjeiről.

19.00
19.00 Infermentál - bemutató
A filmkészítés kísérleti útjait és a filmnyelvet kutató Bódy Gábor első nemzetközi sikerét Baden-Württembergben érte el: 1976-ban Amerikai anzix című diplomafilmje elnyerte a mannheimi filmfesztivál fődíját. Amikor a rendező 1980-ban a MAFILM-nél lehetőséget kapott egy kísérleti szekció felállítására, akkor született meg egy kinematografikus időszaki kiadvány, az Infermentál ötlete. A korábbi kísérleteket összefogó és újaknak teret adó nemzetközi periodikum médium- és artikuláció-kutatással, a filmnyelv új funkcióival foglalkozott. Lexikon-része ismeretlen filmalkotások beküldésére ösztönzött. Az Infermentál első kiadására húsz éve, 1982-ben került sor, a videoperiodika teljes anyaga Bódy halála után került a ZKM gyűjteményébe. Magyarországon az összes kiadás mindeddig nem volt hozzáférhető, jelen alkalomtól kezdve azonban kutathatóvá válik a C3-ban.

A bevezetőre az Infermentál egykori nemzetközi koordinátorát, Dr. Baksa-Soós Vera történészt kértük fel.

19.30
Artintact – a karlsruhei ZKM DVD-ROM kiadványainak bemutatója
A ZKM 1994 és 1999 között egyedülálló formában gyűjtötte össze a korszak kiemelkedő interaktív médiaművészeti alkotásait. Az artintact a könyv és a CD-ROM kombinációjaként elsősorban azokra a művekre koncentrált, amelyek a ZKM rezidenciaprogramjának keretében, a 90-es évek második felében jöttek létre. A német médiaintézmény idén DVD-ROM formájában jelentette meg az artintact „virtuális múzeumának” összkiadását.
(Baden-Württemberg Arcai kulturális fesztivál - a Hungarofest támogatásával)

.:. vissza az oldal tetejére .:.


2002. október 22. 13 - 17 óra
Camera Buscura: Alternatív városnézés egy mozgó camera obscurában

Indulás a Műcsarnok elől

műleírás :·

.:. vissza az oldal tetejére .:.


FILMSZEM – Vetítéssorozat a Műcsarnokban
2002. október 22 – november 12.
4 alkalommal, keddenként

2002. október 22. 18.00
Ivan Ladislav Galeta munkái – vendégünk a szerző

sfaria 1985-1895 (16/35 mm, fekete-fehér, néma, 10 perc, 1984)
Water Pullu 1869-1896 (16/35 mm, színes, optikai hang, 9 perc, 1987)
WAL(L)ZEN (16/35 mm, színes, optikai hang, 7 perc, 1989)
TV Ping-Pong (U/matic, pal, fekete-fehér, mono, 2 perc, 1975-78)

2002. október 29. 18.00
BBS Filmnyelvi sorozat és a K3 csoport filmjeiből (1975-77)

Maurer Dóra: Relatív lengések.
Kamera: Gulyás János
35 mm, 306 m, ff, 11 perc, 1975

Tímár Péter: Visus
Kamera: Tímár Péter
35 mm, 547 m, sz, 20 perc, 1976

Jeney Zoltán: Round
Kamera: Jankura Péter
35 mm, 337 m, ff, 12 perc, 1975

Bódy Gábor: Négy bagatelle
Kamera: Bódy Gábor - Haraszty Zsolt
35 mm, 740 m, ff, 28 perc, 1975

Birkás Ákos: Tükröződés
Kamera: Vékás Péter
35 mm, 218 m, sz, 8 perc, 1976

Hajas Tibor: Öndivatbemutató
Kamera: Dobos Gábor - Vető János
35 mm, 464 m, ff, 17 perc, 1976

Vidovszky László: Aldrin
Kamera: Bódy Gábor
35 mm, 158 m, ff, 14 perc, 1976

2002. november 5. 18.00

Erdély Miklós: Vonatút, 1981
Erdély Miklós filmje az INDIGO csoporttal
(standard kópia 1988, Balázs Béla Stúdió K-szekció)
Operatőr: Papp Ferenc, Vágó: Rigó Mária, Zene: Szemző Tibor
16 mm, fekete-fehér, hangos, 1154 m, 104 perc

2002. november 12. 18.00

Dziga Vertov: Filmszem, 1924
fekete-fehér, néma, 74 perc

.:. vissza az oldal tetejére .:.


2002. október 31. 18 óra
C3 Galéria,
1014 Budapest, Országház u. 9.

Inverz maszk
Győrfi Gábor kiállítása

Megnyitja: Babarczy Eszter
A kiállítás megtekinthető 2002. november 30-ig

A látogató egy homályos képet lát. Csak sejteni lehet, hogy mit ábrázolhat. A képen egy apró, lassan élesedő folt mozgatható. Ha ezt gyorsan próbáljuk tenni, akkor egy időre eltűnik, csak a homályos kép marad a szemünk előtt. A kép részleteinek feltárásához, a teljes kép illúziójához (grand illusion) csak lassú, elmélyült szemlélődés árán lehet eljutni...

.:. vissza az oldal tetejére .:.


2002. november 5. 10 - 16 óra
Magyar Képzőművészeti Egyetem
1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

Látás - a nézők szemszögéből
Látástechnikák a tudományban és a művészetben.
Előadások és beszélgetés a látáskutatás valamint a kortárs képzőművészet kapcsolatáról a Műcsarnokban rendezett Látás - kép és percepció c. kiállítás kapcsán
Az Intermédia Tanszék rendezvénye a Magyar Tudomány Napja alkalmából a Magyar Képzőművészeti Egyetemen.
Társszervező: BME Kognitív Tudományi Központ

Program

10.00
Farkas Ádám szobrászművész, az MKE Rektora üdvözli a résztvevőket

10.15
A látás neurobiológiája. Percepció, figyelem. A művészet és az agykutatás. A kognitív tudományok szempontja
 
Dr. Kovács Gyula (BME): A neurobiológiától a percepcióig – a művészi látásmód alapjait képező neurális és kognitív folyamatok
 
Dr. Vidnyánszky Zoltán (SOTE): Tanulás és adaptáció a látásban
A bevezető a látás alapvető idegrendszeri struktúráinak és mechanizmusainak leírása után a legújabb vizsgálati módszerekkel szerzett adatokat ismerteti, kitérve arra is, hogy miben járulnak hozzá ezen legujabb eredmények olyan magasabb rendű idegrendszeri funkciók megértéséhez, mint az emlékezet, érzelmek, tudat valamint a vizuális művészi látásmód.

11.30
Képi technológiák. A digitális technika lehetőségei.
 
Dr.Szirányi Tamás (MTA SZTAKI): Sztochasztikus ecsetvonás transzformáció
A képi grafikai eljárások egy fontos része a festményszerű képek előállítása: rajzfilmek készítésében, effektusok elérésében. A képet általában interaktívan vagy jól definiált modellek segítségével vezérelve generálják. Megmutattam, hogy teljesen véletlenszerű lépéseket alkalmazva igen jó eredmény érhető el, határozott kontrasztú, részletgazdag képet állítva elő, mindenfajta külső modell nélkül.

14.00
Művészet és elmélet: a művészettörténeti és esztétikai szempont.
 
Dr. Beke László (MTA Művészettörténeti Kutató Intézet): Látás, nézés, tekintet - fogalmak a 20. század művészetében
A művészettörténet mint az emberi látás (látásérzékelés) dokumentumainak együttese: mitológiák, látás-allegóriák, szem-ábrázolások, a tekintet útjának ábrázolásai, a perspektíva mint a látás modellezése. Látás mint interpretáció. A látásérzékelés a műalkotás interpretációjának első foka.
 
Dr. Tillmann József (MIF): VAKFOLT / LÁTÁS – MINTÁZAT. Az első látás esztétikája.
Magában véve a látásnak is megvan a története, és ezeknek az „optikai rétegeknek” a feltárását a művészettörténet legelemibb feladatának kell tekinteni. (Wölfflin: Művészettörténeti alapfogalmak)

Beszélgetés, vita:
Vendégek a Látás – kép és percepció kiállítás meghívott művészei, többek között Beöthy Balázs, El-Hassan Róza, Farkas Roland, Győrfi Gábor, Jovánovics György, Kerekes Gábor, Keserü Ilona, Kirkovits Andrea, KissPál Szabolcs, Körösényi Tamás, Maurer Dóra, Ravasz András, Révész László László, Sugár János, Surányi Miklós, Szacsva y Pál, Szegedy-Maszák Zoltán
 
A beszélgetést vezeti és a programot szervezi Peternák Miklós

INTERMEDIA
Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszék
H-1062 Budapest, Andrássy út 69-71.
Tel. (36-1) -3421738; Tel/fax (36-1)3427918
http://www.intermedia.c3.hu
e-mail: intermedia@c3.hu
 

.:. vissza az oldal tetejére .:.

C3 Kulturális és Kommunikációs Központ

Aegidius Sadeler (c.1570-1629)
Aktaeon meglesi a fürdőző Dianát
(részlet)
Szépművészeti Múzeum, Budapest