in English
VISION ::  Látás - Kép és percepció
 
Kortárs művészek
Régi mesterek
Gyűjtemények
 
Kortárs művészek:
Győrfi Gábor
kép & szöveg & +
Belső képek III.
komputerinstalláció vetítéssel, 2002

A Mesterséges Neuronhálózatok technikája a mesterséges intelligencia kutatások egyik meghatározó iránya. A biológiai idegrendszerek mintájára felépített konstrukciók, amelyek egyfajta tanulási folyamat által készíthetők fel bizonyos speciális feladatok elvégzésére Jól funkcionálnak olyan feladatok megoldásában, ahol fontos a jó általánosító képesség és az alacsony zajérzékenység.

A kamera élő képét egy, a mozgás érzékelésére betanított, mesterséges neuronhálózat dolgozza fel. A program az egyes neuronok kimeneti értékeiből állítja elő a vetített képet. A mesterséges idegsejtek belső – az emberi szem számára általában láthatatlan – változásait több látható rétegre szétosztva térben vetíti ki.

Több éve folyó művészeti programomban két párhuzamosan megvalósuló célt tűztem magam elé: egyfelől technikai és tudományos szempontból igényes idegrendszeri modellek elkészítését (számítógép program formájában). Ezek a programok minden esetben olyan idegrendszeri működéseket próbálnak szimulálni, amelyek a biológiai idegrendszer szerkezetének sajátjai, hagyományos számítógép programmal való megvalósításuk ezért nehéz. Másfelől ezeket a modelleket „kifordítom”, belső működésüket térben láthatóvá teszem, egyfajta kinetikus szobrot készítek, amelynek változásait nem a véletlen vagy valamilyen előzetes program vezérli, hanem egy mesterséges neuronhálózat folyamatos működése.

Elképzelésem szerint az emberi idegrendszer működésének akár csak részleges modellezésével a létezés és teremtés aktusának megértéséhez kerülünk közelebb.

Győrfi Gábor

C3 Kulturális és Kommunikációs Központ